Privacy Policy

1 maart 2015

Kleurennetwerk is in het leven geroepen voor kleurprofessionals en gericht op ondernemen met kleur.  Kleurennetwerk beheert een netwerk van sites die werken met of door kleur als hoofd thema hebben. Deze site is gemaakt via WordPress.
Wij werken met deelnemers die via onze sites hun diensten aanbieden. Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van andere organisaties. We dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties, of door WordPress.

Privacy beleid:
Om een dienst of product op onze websites aan te vragen is het vrijwel altijd noodzakelijk om uw  bedrijfsgegevens en/ of persoonsgegevens op te geven.
U hebt het recht om goed te weten waarom we ze nodig hebben en wat we met deze gegevens doen.
Wij leggen u hieronder uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij daar mee omgaan.
Dit privacybeleid wordt periodiek aangepast. Hierboven ziet u de datum van de meest recente versie. Mocht u vragen hebben of de indruk krijgen dat we niet zorgvuldig omgaan met uw gegevens, dan kunt u contact opnemen en deze pagina als referentie gebruiken.

Gebruiksvriendelijkheid van onze sites:
Op onze sites registreren we algemene persoons en of bedrijfsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het gebruikersgemak.

Kleurenanalyse.net maakt geen gebruik van cookies om persoonsgegevens uit te lezen.
Wel maakt Kleurenanalyse.net gebruik van Google Analytics tracking cookies om te kunnen zien hoeveel bezoekers de website heeft en op welke woorden is gezocht.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie van de gebruiker en worden niet gebruikt om personen te herkennen, maar identificeren slechts computers. In zo’n cookie wordt wel informatie opgeslagen.
Voorbeeld van die informatie kan zijn de bepaalde voorkeuren van gebruiker of bezoeker.
Dit helpt om sneller van dienst te kunnen zijn bij volgende zoekacties.
U kunt zelf uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies toestaat, gedeeltelijk, of helemaal niet toestaat. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Verzameling gegevens: Inzage gegevens en contactgegevens
Deelnemers hebben het recht hun gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren.
Standaard wordt niet meer vrij gegeven dan:
Bedrijfsnaam, Kamer van Koophandel nummer, adres, telefoonnummer,  internetadres en e-mailadres.

Voor overige informatie wordt vooraf schriftelijk uw toestemming gevraagd of via een door u ingevuld formulier.
Door persoonsgegevens vast te leggen op  een van de websites van kleuren netwerk verklaart u zich akkoord met dit privacy reglement.

Daarnaast behoudt u het recht beperkingen aan te geven in het openbaar maken van uw gegevens.

Bescherming persoonsgegevens
Kleurennetwerk garandeert dat we heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door gebruik van uw openbare gegevens, maar doen onze uiterste best om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

We geven uw gegevens niet door aan derden voor commercieel gebruik en zullen, als dat aan de orde komt, uw schriftelijke toestemming daarvoor vragen. Neem altijd telefonisch contact op voor u uw gegevens vrij geeft en verifieer dat het onze contactpersoon is waar u afspraken mee maakt.

Wijzingen

Kleurennetwerk houdt zich het recht voor het privacy beleid en informatie van consulenten op onze websites te wijzigen. Bekijk onze privacy policy daarom met enige regelmaat.

Beeldmateriaal
Foto’s op deze site zijn het eigendom van kleurennetwerk, onze deelnemers of bezoekers of gekocht bij websites die royalty-free stock photography aanbieden, voor eenmalige toepassing op deze website.
Indien u meent dat er zich materiaal op deze website bevindt, dat inbreuk doet op uw eigendoms- of copyright rechten, stuur ons dan een e-mail ! Wij zullen handelen naar de geest van de Digital Millennium Copyright Act.

Hyperlinks
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn.
Kleuren Netwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
De websites van deelnemers en andere hyperlinks buiten het kleuren netwerk worden niet door Kleuren Netwerk gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.
Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Als u besluit om gebruik te maken van een koppeling naar een andere website, doet u dat geheel voor eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter bescherming tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen van destructieve aard.
Indien een hyperlink niet meer werkt, stellen wij een e-mail aan info@all-roundkleurstudio.com zeer op prijs.

Beveiliging

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van gebruikelijke veiligheidsprocedures, maar zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van contactformulieren of andere informatie van de deelnemers die op deze site is geplaatst.

Zonder schriftelijke toestemming van All-Round Kleurstudio of wettelijke vertegenwoordiger hiervan mag:
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website of websites behorend tot het Kleuren Netwerk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Vertrouwelijkheid
Voor vertrouwelijke informatie zult u tenminste dezelfde waarborgen in acht nemen die ook gelden voor uw eigen vertrouwelijke informatie. Indien uit de geboden informatie blijkt dat deze vertrouwelijk is, dient u hiermee dus vertrouwelijk om te gaan.
In ieder geval zult u de op onze sites of via onze sites verstrekte informatie niet aan derden verstrekken, wijzigen, in exploitatie nemen of aanbieden ter exploitatie.
In het vertrouwen dat we hiermee de rechten van ons, onze deelnemers en onze bezoekers voldoende hebben verwoord, wensen we u veel plezier bij het verkennen van ons netwerk!