vlaggen van provincies Nederland overzicht

De kleuren van de vlag.

Defend your colors!  Eh..Verdedig je kleuren? Denk je nu: dat is toch niet zo belangrijk?

Kijk dan maar eens hoe een voetbalfan met trots de eigen club vertegenwoordigt met “de eigen kleuren”.

“Earning and defending the colours” is ook nog steeds een belangrijk inwijding ritueel bij Hells Angels en andere biker groepen: er worden (( fysiek) zware opdrachten gegeven die moeten worden uitgevoerd voor je het waard bent om de kleuren van de club te dragen.
En je moet ook later bewijzen dat je het embleem (the colours) waard bent: Defending the colours.

Een vlag staat voor identiteit en saamhorigheid.

Kleuren worden gebruikt om identiteit en saamhorigheid te symboliseren.
Dit alles stamt uit vroeger tijden toen schilden de kleuren kregen van de strijders. En de krijgers de kleuren droegen van hun stam of leiders.
Later kwamen daar vlaggen bij die vooral in zeevaart van groot belang waren.

De taal van de vlag:
Vlaggen staan voor iets, dat weten we. De kleuren springen meteen in het oog. Ieder onderdeel van een vlag heeft een eigen naam. Zoals “de broek” of “hijs“, de verticale baan vlak bij de stok.
Het vlak linksboven bij de stok heet “kanton” , midden is “het veld” en “de vlucht” is de verticale baan rechts die wappert in de wind.

De kleuren heten tinctures en de namen daarvan klinken exotisch zoals or,(goud) sable,(zwart) azure,voor blauw, gules of sanguine. Sanguine: de kleur van bloed.

De witte vlag wordt gehesen bij overgave of wapenstilstand, de rode vlag roept op tot verzet, de zwarte vlag wil imponeren, een vlag wappert fier boven in de stok, of treurig halverwege, iedere vlag spreekt een eigen taal.

De symboliek van kleuren:
De betekenis van de kleuren was gebonden aan streek, persoon, en eigen gebruiken.
Een universele symboliek was er dus niet, je moest de streek of geschiedenis kennen om de betekenis te begrijpen. Maar meestal was de algemene boodschap wel begrijpelijk.
Dat rood bijvoorbeeld stond voor: moed, opoffering en strijdvaardigheid had geen uitleg nodig.

Algemene betekenis:
Dwars door alle culturen heen zijn er wel algemene boodschappen die nu worden gehanteerd.

    • Rood: strijdvaardigheid, moed.
    • Wit : zuiverheid, eenheid , edelmoedigheid en natuurlijk: vrede, wapenstilstand of zelfs overgave.
    • Blauw voor hoop, vrijheid en soevereiniteit.
    • Goud voor noblesse en welvaart.

Groen heeft een speciale plaats tussen de kleuren:
In oudere opvattingen staat groen voor groei, ontwikkeling en voorspoed. Tegenwoordig wordt groen vooral gebruikt om duurzaamheid en “natuurlijk” weer te geven. Voor moslim gemeenschappen vertegenwoordigt groen de heilige kleur van Mohammed. Daarom zien we die kleur terug in de vlag van islamitische landen.

“Onze kleuren” :

Laten we kijken naar het rood wit blauw van de Nederlandse vlag en natuurlijk oranje. Bedenk daarbij dat het rood van onze vlag oorspronkelijk echt oranje was en dat die kleur in de loop van de tijd is verschoven naar de kleur rood die we nu boven in zien. Ook het blauw leek meer op het Azur, een licht en helder blauw. Het was een hele heldere en vrolijke vlag! Oranje vertegenwoordigde de grondlegger van ons Koningshuis: Willem van Oranje (ook wel Willem de Veroveraar genoemd) en deze vlag is  zijn vlag , de Geuzenvlag.

Aanpassing van de oorspronkelijke kleuren :
Dit had vooral een praktische reden: vlaggen waren belangrijk in de zeevaart. Maar oranje en helder blauw zijn kleuren die op zee, in alle weersomstandigheden niet goed zichtbaar zijn. Oranje werd rood. Misschien was het rood ook gewoon gemakkelijker te maken en verschoot het minder snel. “Onze vlag” vlag werd uiteindelijk : rood ,wit, donkerblauw met een oranje wimpel zoals we hem nu kennen. Het is interessant om nog eens te kijken in welke landen je het rood wit blauw nog steeds tegenkomt en in hoeverre de “Hollanders”daar iets mee te maken hebben gehad.

Andere eigen kleuren:
Nederlanders zijn bekend geworden als “Hollanders” maar de huidige maatschappij komt voort uit een bonte verzameling van oude adellijke families, stammen en volken.
Nederland heeft veel vlaggen. Ook iedere provincie heeft er een.

Bij officiële gelegenheden worden deze provinciale en stedelijke vlaggen gehesen en kunnen ze weer hun eigen taal spreken.

Gelukkig hoeven we ze niet meer te verdedigen. Hoewel, als fan tijdens een voetbalwedstrijd….