Cookies:

Wij beperken het gebruik van cookies tot het minimum.
Wordpress en Google analytics geven ons wel een onpersoonlijk overzicht van bezoekersgebruik.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze site door anderen dan het team van Kleurenanalyse.net

Door de links binnen deze site te gebruiken ga je akkoord met ons cookie-, disclaimer- en privacy beleid.

Een cookie is een klein bestandje dat per pagina wordt meegestuurd om gebruik van een site te gemakkelijk te maken.
Behalve de door jou opgegeven contact gegevens die beantwoorden van je mail mogelijk maken, verzamelen we geen persoonlijke gegevens.  De door jou ingevulde gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw schriftelijke toestemming,
Je kunt in onderstaand contactformulier aangeven of je wilt dat je gegevens direct na beantwoording van je vragen worden verwijderd.

Terug naar de home page

Disclaimer

bijgewerkt op 10-04-2020
Kleurenanalyse.net is geregistreerd als een aparte zelfstandige handelsactiviteit van Carla van den Puttelaar.
Onderstaande is daarom ook van toepassing op activiteiten van Carla van den Puttelaar.

Wij dragen graag een steentje bij aan het delen van kennis, deskundigheid, ervaring en informatie en zetten ons in voor de belangrijke eigenschappen van internet: openheid en toegankelijkheid.
Maar behouden ons het recht om onszelf, onze deelnemers en bezoekers te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik van ons aanbod.
Daarom is het gebruik van onze internetsite naast actuele wettelijke eisen en gangbare etiquette, onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.
Het beeldmerk en de huisstijl van Kleurenanalyse.net zijn uiteraard strikt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, en deze mogen op geen enkele wijze worden overgenomen, verveelvoudigd en opgeslagen worden.

Algemeen
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie-doeleinden, o.a. voor leveranciers en klanten. Daarbij maakt Kleurenanalyse.net gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Hoewel door het team van Kleurenanalyse.net de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen we niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel en/of volledig accuraat is.
Kleurenanalyse.net zal zich inspannen om de hieraan verbonden websites technisch operationeel te houden. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.
Mede door de intrinsieke eigenschappen van internet verkeer en afhankelijkheid van derden zoals providers staat Kleurenanalyse.net er niet voor in dat de website doorlopend en zonder onderbreking kan worden geraadpleegd.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en kan niet worden beschouwd als een bedrijfskundig, technisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
De informatie op de website bevat geen bindende verklaringen of garanties van Kleurenanalyse.net of partners. Kleurenanalyse.net aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Kleurenanalyse.net kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de informatie op de website en de disclaimer wijzigen.

Beeldmateriaal
De meeste foto’s op deze site zijn het eigendom van Kleurenanalyse.net, onze deelnemers of bezoekers, of gekocht bij websites die royalty-free stock photography aanbieden, voor eenmalige toepassing op deze website.
Indien u meent dat er zich materiaal op deze website bevindt, dat inbreuk doet op uw eigendoms- of copyright rechten, stuur ons dan een e-mail ! Wij zullen handelen naar de geest van de Digital Millennium Copyright Act.

Sommige materialen zoals de kleurenwaaiers op deze website zijn van ColorCircus.logo Colorcircus
Wij hebben dat geplaatst omdat we  enthousiast zijn over de mogelijkheden van die materialen.
ColorCircus is niet verantwoordelijk voor merchandise die worden vertoond op deze site.
ColorCircus levert niet aan consumenten, alleen aan consulenten.
The pocketcolors showed on this website are products of Colorcircus.
Colorcircus is not responsible for the follow up in merchandising or other products showed on this site. Colorcircus does not deliver directly to consumers, only to professionals.

To visit the website go to:

http://www.colorcircus.com/

Hyperlinks
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn.
Kleurenanalyse.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
De websites van deelnemers en andere hyperlinks worden niet door Kleurenanalyse.net gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.
Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Als u besluit om gebruik te maken van een koppeling naar een andere website, doet u dat geheel voor eigen risico.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter bescherming tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen van destructieve aard.
Indien een hyperlink niet meer werkt, stellen wij een e-mail aan info@kleurenanalyse.net zeer op prijs.

Beveiliging

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures.
Zonder schriftelijke toestemming van Carla van den Puttelaar of wettelijke vertegenwoordiger hiervan mag:
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website of websites behorend tot het Kleurenanalyse.net worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Vertrouwelijkheid
Voor vertrouwelijke informatie zult u tenminste dezelfde waarborgen in acht nemen die ook gelden voor uw eigen vertrouwelijke informatie. Indien uit de geboden informatie blijkt dat deze vertrouwelijk is, dient u hiermee dus vertrouwelijk om te gaan.
In ieder geval zult u de op onze sites of via onze sites verstrekte informatie niet aan derden verstrekken, wijzigen, in exploitatie nemen of aanbieden ter exploitatie.
In het vertrouwen dat we hiermee de rechten van ons, onze deelnemers en onze bezoekers voldoende hebben verwoord, wensen we u veel plezier bij het verkennen van ons netwerk!